Præmier og reglement

Den Europæiske Hamsterudstilling vil blive en tredobbelt udstilling med flere bedømmelse og særlige præmier. Det normale udstillingsreglement fra Dansk Hamster Forening er ikke gældende og i stedet henvises der til følgende reglement.

 

Udstillingsklasser

 • Børnedyr: Åben for alle hamstere - kun for udstillere under 16 år.
 • Kæledyr: Åben for alle hamstere.
 • Standard: Åben for standardiserede hamster.

 

Aldersgrupper

 • Junior: 8 uger - 4 måneder
 • Voksen: 4 måneder - 12 måneder
 • Veteran: 12 måneder - 24 måneder

Skæring sker på datoen og de tilmeldte dyr fordeles automatisk i de passende aldersgrupper.

 

Banlyste varianter

Grundet foreningsregler i Dansk Hamster Forening eller Entente Européenne er der enkelte banlyste varianter, der ikke må forefindes hverken som udstillingsdyr eller salgsdyr. Disse varianter afvises ved indtjek.

Syrisk guldhamster:
- Hårløs

Campbells dværghamster:
- Moscow
- Wavy
- Longhair

Vinterhvid dværghamster:
- Mandarin

Hybrider tillades ikke på udstillingen eller som salgsdyr.

 

Opbevaring af udstillingsdyr

Alle dyr skal opbevares i transportkasser med mål 27x17x18 cm (mindre afvigelse accepteres). Kassen skal være af faunabox typen, som fx: Savic Faunabox, ExoTerra Faunarium eller Ferplast Geo.

Der accepteres flere dværghamstere i samme kasse, såfremt de tydeligt kan kendes fra hinanden. Dette vil blive kontrolleret i indtjek.

Øvrigt indhold:
Udover hamsteren skal kassen indeholde: bundstrøelse, evt. lidt redemateriale (fx revet toiletpapir - hamstervat er bandlyst), vandholdigt foder (fx agurk eller gulerod) samt lidt foder (foderpiller eller hundekiks anbefales). Dansk Hamster Forening fraråder brug af hø. Der må ikke forefindes huse mv. i kasserne, men ét skjul i form af fx paprør/toiletrulle er tilladt.

Håndtering:
Udstillingsdyrene må ikke forlade deres kasser efter de er tjekket ind.

 

Indtjek

Hver morgen skal alle dyr der ikke har overnattet på udstilling igennem indtjek, før de må opholde sig i udstillingslokalerne. Indtjek foretages af personer godkendt af dommerstyrelsen.

Udover dyrets tilstand kontrolleres også dyrenes opbevaringsbokse, for om de overholde de fastsatte krav til mål og indhold.

Overnatning:
Der vil være seperat overnatningsrum for de udstillere der ikke ønsker at fjerne dyrene fra udstillingen om natten. Her vil man kunne medbringe større bure/kasser til overnatning såfremt det ønskes. Overnatning af dyr sker på udstillers eget ansvar.

Afvisning:
Dyr med utøj afvises ved indtjek. Har man mere end ét dyr med, og der findes utøj på én af dem, afvises samtlige dyr fra samme udstiller. Ligeledes afvises alle dyr der er kraftigt underernærede eller overvægtige, dyr med sår eller dyr med øvrige sygdomstegn. Ved mistanke om smitsomme sygdomme afvises samtlige dyr fra samme udstiller.

Er udstillingsboksen meget snavset, kan dette også være afvisningsgrund.

 

Bedømmelser

Alle bedømmelser vil blive foretaget fredag og lørdag. Søndag er forbeholdt præmiering og BIS-kåringer.
Der er tale om en tredobbelt udstilling i hver klasse, således at samme hamster vil kunne tilmeldes med op til 3 bedømmelser i hver klasse - 9 bedømmelser i alt.

Der vil for hver dommer være tre bedømmelsesrunder á 25-50 dyr i løbet af fredag og lørdag. Samme dommer vil kun bedømme samme dyr én gang i løbet af weekenden og kun varetage én klasse igennem hele udstillingen.

 

Børne- og kæledyr

Bedømmelse sker efter gældende vejledninger/retningslinjer i Dansk Hamster Forening.

Der gives certifikat ved bedømmelse med opnået “Fortrinlig”-karakter.

Ud af samtlige dyr der har opnået “Fortrinlig” præmieres der følgende for hver af dommerens bedømmelsesrunder:

 • Bedste junior
 • Bedste veteran
 • BIS 1-5 (afhængig af antal dyr)
 • Op til 5 hæderspriser

Der kåres en BIS for hver 5. tilmeldte hamster, dog højest 5.

Ud af dommerens afgivne BIS-1 placeringer vil der søndag blive normineret en kandidat til "Best of Best". Er der en normineret hamster ikke tilstede vil normineringen gå videre til BIS-2.

 

Standard

Bedømmelser sker efter gældende standarder i dommerens normale klub. Se listen af standardiserede varianter.

Der gives certifikat ved opnået bedømmelse med min. 91 point.

Ud af samtlige bedømte dyr af samme art præmieres følgende for hver af dommerens bedømmelsesrunder:

 • Bedste junior
 • Bedste veteran
 • BIS 1-5 (afhængig af antal dyr)
 • Op til 5 hæderspriser

Der kåres en BIS for hver 5. tilmeldte hamster, dog højest 5.

Ud af dommerens afgivne BIS-1 placeringer vil der søndag blive normineret en kandidat til "Best of Best". Er der en normineret hamster ikke tilstede vil normineringen gå videre til BIS-2.

 

Præmiering

Præmiering foregår søndag med et sceneshow, hvor hver dommer vil fremlægge resultatet af deres 3 bedømmelsesrunder.

Norminerede dyr skal præsenteres på scene, hvor efter kåringen finder sted.

 

Best in Show

Der vil for hver bedømmelsesrunde blive kåret Bedste Junior og Bedste Veteran, der præmieres med en rosette. BIS placeringer præmieres ligeledes med en rosette.

Blandt den enkelte dommers 3 BIS-1 placeringer, én fra hver bedømmelsesrunde, vil der blive normineret en kandidat til "Best of Best", efter vurdering af de 3 kandidater på scenen.

 

Best of Best

Børne- og kæledyr
Blandt alle norminerede dyr i den enkelte klasse, vil de dommere der har bedømt én af dyrene, i fællesskab vurderere hvert enkelt dyr og placerer dem i "Best of Best" 1-5. Samtlige placeringer præmieres med en rosette, mens vinderen vil vinde titlen som "Best of Best" børne-/kæledyr.

Standard
Blandt alle norminerede dyr af samme art i klassen, vil de dommere der har bedømt én af dyrene, i fællesskab vurderer hvert enkelt dyr og placerer dem i "Best of Species" 1-5. Vinderen af en art præmieres med en rosette og går videre til den store "Best of Best", hvor vinderne af alle arter placeres og præmieres med en rosette. Vinderen af "Best of Best" vinder desuden titlen som "Best of Best" standard.

 

Dommerfavorit

Alle dommere vil kåre en dommerfavorit blandt samtlige bedømte dyr i løbet af de 3 bedømmelsesrunder, uden nærmere fastsatte kriterier. Hamsterens point eller bedømmelse har ikke betydning for om den kan blive dommerfavorit, men hamsteren må dog ikke være diskvalificeret.

Dommerfavoritter præmieres med en rosette.

 

Hæderpriser

I samtlige klasser har dommeren mulighed for at uddele en række foruddefinerede hæderpriser, som fx "Bedste langhårs", "Bedste gylden" med videre. Den enkelte dommer kan kun afgive samme hæderspris én gang i løbet af udstillingen.

Hæderspriser præmieres med en rosette.

 

Titler

Titler anerkendes som minimum i Dansk Hamster Forening, Svenska Hamstersällskapet og Svenska Hamsterföreningen.

Champion titler:

 • Børnedyr: EUbdCH-18
 • Kæledyr: EUkdCH-18
 • Standard: EUCH-18

Europaschau vindertitler:

 • Børnedyr: EUBoBbd-18
 • Kæledyr: EUBoBkd-18
 • Standard: EUBoB-18